ביטוח חיים (ריסק) נועד לשמש כמעטפת הגנה כלכלית עבור יקיריך במקרה בו לא תוכל לפרנסם יותר, אם בשל אובדן כושר עבודה ואם חלילה בשל מוות. זהו הביטוח היחידי שתעשה מתוך דאגה לשאריך ולא באופן מובהק עבורך.

מטרת ביטוח חיים (ריסק), להבטיח פיצוי כספי קבוע לשאריך (בדרך כלל בן/בת זוג או ילדים) לאורך תקופה קבועה מראש או לכל חייהם, כקצבה חודשית, במטרה להחליף את ההכנסה שלך.

חברות הביטוח מציעות שני סוגים של ביטוח חיים למקרה מוות:  האחד הוא ביטוח ריסק טהור, בו חברת הביטוח תשלם לשאריך סכום חד פעמי או קצבה לאחר מותך, לאורך תקופת הביטוח בלבד. סוג נוסף הוא ביטוח חיים למקרה מוות ריסק עם מרכיב חיסכון, המשלב בין התגמולים שיתקבלו לאחר מותך לבין החיסכון לגיל הפרישה.

מאחר ומהותו של ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) לספק הכנסה מספקת לשאריך, יש חשיבות גדולה לקביעת סכום הפיצוי אותו ברצונך לבטח, על מנת שהתלויים בך יוכלו לחיות ללא דאגות כלכליות ועל מנת להבטיח את עתידם. קביעת סכום הפיצוי הנכון עבור המשפחה היא אינדיבידואלית לכל מבוטח ובבואך לרכוש ביטוח ריסק, עליך להתחשב בפרמטרים שונים המאפיינים אתכם ואת חייכם. תוכל לשאול את עצמך את השאלות הבאות:

האם יש לך בני משפחה התלויים בך? כמעט לכל אחד מאתנו יש בני משפחה התלויים בו. גם אם עדיין אינך הורה, יכול להיות שיש לך הורים, אחים או בן/בת זוג הרואים בך משענת כלכלית. אם אתה הורה, עליך לקחת בחשבון כמה ילדים תלויים בך ומהו גילם. האם הם גדולים ומסודרים כלכלית? האם הם צעירים מאוד ולפניהם לימודים באוניברסיטה, חתונות ועוד?

מהי ההכנסה שלך? סביר להניח שמסכום הכנסתך החודשית, מוקדש סכום מסוים לחיסכון וסכום אחר להוצאות שוטפות. בהתחשב בגילך ובמעמדך המקצועי, האם אתה צופה שסכום זה ישתנה עם השנים או שיישאר בעינו?

מהו גילך? אם אתה צעיר, לפחות באופן סטטיסטי צפויות לך עוד שנות חיים רבות בהן תתקדם בעבודה, תצבור כספים לחיסכון ועוד. באפשרותך לרכוש סכום ריסק נמוך יותר ולהגדילו במרוצת השנים.

איזה אחוז מהכנסתך כיום יספיק לשאריך עבור המשך חייהם? בהתחשב בגובה הכנסתך, האם שאריך יזדקקו לקצבה בגובה זהה על מנת לקיים חיים נאותים לאחר מותך, או שאולי יוכלו להסתפק גם באחוז מסוים ממנה?

מהו גובה חסכונותיך והרכוש שצברת במרוצת השנים? אם אתה צעיר, סביר להניח שאין לך עדיין חסכונות ורכוש שניתן להתבסס עליהם, אך אם אתה מבוגר יותר, תוכל לשקלל את סכום חסכונותיך וגובה הפנסיה הצפויה לך יחד עם רכוש שאולי כבר הספקת לצבור ולהתחשב גם בהם בקביעת סכום הריסק שתרכוש. כמובן שחסכונות ורכוש רב יאפשרו לך לקבוע ריסק נמוך יותר.

אחרי שענית על כל השאלות הללו, ניתן לקבוע את גובה סכום ביטוח החיים (ריסק) שתרכוש בהתחשב בפרמטרים השונים.

באתר ריסקי תוכל לבדוק את גובה ביטוח החיים הרצוי, לקבל הצעות מחיר מכל חברות הביטוח ולרכוש ביטוח חיים למקרה מוות.

להשוואת מחירי ביטוח חיים לחץ כאן >>